Kwaliteit

Kwaliteitsmanagementsysteem

International Security Agency hecht er grote waarde aan om haar kwaliteit optimaal te houden en waar nodig te verbeteren c.q. aan te passen aan de wensen en eisen van de opdrachtgever. Wij hebben een vast omschreven kwaliteitsplan, dat is vastgelegd in het kwaliteitshandboek en de bijhorende procesbeschrijvingen. Tevens zijn wij in het bezit van de certificaten:

  • Keurmerk Beveiliging (versie 3, 2012);
  • Keurmerk Evenementenbeveiliging;
  • Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau.

Deze keurmerken zijn afgegeven namens De Nederlandse Veiligheidsbranche en biedt onze opdrachtgevers één belangrijk voordeel: wij hebben onze organisatie grondig geanalyseerd en beoordeeld op efficiency en effectiviteit. Hierdoor heeft u als opdrachtgever de garantie dat afwijkingen van de gestelde norm doeltreffend worden gesignaleerd en gecorrigeerd. De wensen van de klant vormen hierbij de primaire input.

De kwaliteit wordt gecontroleerd door middel van interne audits van International Security Agency. Hiermee garanderen wij dat het contract met u als opdrachtgever volledig wordt nageleefd, ook wat kwaliteit betreft.

Continu verbeteren

Ons kwaliteitsmanagementsysteem heeft onder andere als doel om een continu proces te waarborgen in de kwaliteitsverbetering. De zorg voor u als opdrachtgever dient daarbij als primaire input.