Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Aandacht voor het milieu

De bedrijfsactiviteiten van de International Security Agency hebben een directe en een indirecte impact op de samenleving en op het milieu. Daarvan zijn we ons zeer bewust. Bij alle zakelijke beslissingen nemen we daarom verantwoordelijkheid voor de invloed, die onze werkzaamheden hebben op  werknemers, leveranciers, klanten en de maatschappij. wij rekenen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dan ook tot 1 van onze kernwaarden.

De 3P’s 

International Security Agency is koploper op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en heeft de 3 P’s (People, Planet, Profit) volledig geïntegreerd in haar bedrijfsvoering. De basis voor de uitvoering van de dienstverlening voor u als opdrachtgever ligt in deze drie P’s. Dit betekent dat International Security Agency naast het maken van winst ook zorgt voor het welzijn en welbevinden van haar personeel en rekening houdt met het milieu en de maatschappij. Een goede balans hierin is essentieel, het streven naar winst mag bij International Security Agency niet ten koste gaan van de zorg voor de medewerkers, milieu of maatschappij, en andersom.

De P van People is een kernwaarde en staat vooraan bij de aandachtspunten. Het zijn immers de mensen die de organisatie maken. Ook zijn onze medewerkers het visitekaartje van uw organisatie en onze organisatie. Maatschappelijke betrokkenheid is een centrale waarde in onze organisatie. Daarom investeren wij actief in mogelijkheden om werkzoekenden of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te laten stromen in ons leer/werk traject.

Naast de P van People heeft International Security Agency het milieumanagementsysteem (P van Planet) hoog in het vaandel staan. International Security Agency heeft een milieumanagementsysteem dat zich conformeert aan de eisen van het ISO-14001 certificaat. Via dit milieumanagementsysteem wordt door International Security Agency structureel aandacht besteed aan milieu in haar bedrijfsvoering. International Security Agency is dagelijks bezig met de het systematisch toepassen van deze benadering. Dit heeft onder meer de volgende voordelen:

  • Vermindering kosten van afvalmanagement
  • Besparingen in energie en andere grondstoffen en materialen
  • Lagere distributiekosten
  • Verbetering milieu-imago
  • Structuur voor continue verbetering van de milieuprestaties