Agressie Reductie Training

Omgaan met agressie zw-200Agressie Reductie Training (ART): Hoe correct om te gaan met agressie?

Door voortdurende verharding van de maatschappij komt agressie in de samenleving steeds vaker voor. Met toenemende regelmaat worden beveiligingsmedewerkers geconfronteerd met agressieve scenario’s.
Daarom biedt de ISA_Academy de cursus ‘Agressie Reductie’ aan. Bij deze cursus leren medewerkers die burger- of klantcontact hebben (en dus  te maken kunnen krijgen met vormen van agressie) aan de hand van adequate voorbeelden en simulaties  situaties te herkennen. Middels de juiste sociale/communicatieve vaardigheden leren ze vervolgens conflict, woordenwisseling of fysiek geweld te voorkomen. De centrale vraag die hierbij wordt behandeld is: Hoe moeten medewerkers correct omgaan met agressie?

De ISA_Academy heeft voor iedere vorm van agressie een training op maat. Ons expertise team, bestaande uit een ISO 17024 gecertificeerde trainer en ervaren acteurs die cursisten confronteren met situaties uit de beroepspraktijk met een beveiligingsachtergrond, geven interactieve trainingen op uw locatie of in onze trainingsruimtes.

Inhoud training:
Bij ART leren cursisten door te observeren en te luisteren in een zo vroeg mogelijk stadium de verschillende vormen van agressie  te herkennen. Cursisten leren vervolgens door een combinatie van klantgerichtheid en grens stellend gedrag (verbaal) te handelen bij deze vormen van agressie, wat ze in staat stelt om zo snel mogelijk agressie-reducerend op te treden en controle over de situatie te krijgen.

Aan de hand van de agressiepiramide leren cursisten de non-verbale communicatie van de agressieve persoon én van zichzelf in kaart te brengen, waarna zij door middel van verschillende oefeningen  zelfcontrole bij agressie kunnen realiseren  en op die manier uit de spanning van de reactie stappen en een juiste inschatting en keuze kunnen maken.

Verloop training:
Onze trainer biedt op praktische en theoretische wijze de informatie aan , waardoor cursisten inzicht krijgen in de agressievormen en de daarbij horende protocollen leren te begrijpen en toe te passen.  Diverse handelingen worden met een ervaren  acteur verricht: deelname aan oefeningen, zoals spanningscontrole en de Carrousel oefening, zorgen ervoor dat de  cursisten het stoppen/begrenzen van agressie toe kunnen passen en leren beheersen. Uitleg aan de hand van juiste voorbeelden, persoonlijke ervaring en continue evaluatie van de activiteiten en ervaringen tijdens de cursus zorgt voor een optimale leerervaring.

Certificering:
De vakbekwaamheid van de trainer en de cursus is onafhankelijk en objectief beoordeeld en in overeenstemming bevonden met de eindtermen ‘Vakbekwaamheid Agressietrainer’. Dit is vastgesteld door het College van Deskundigen Agressietrainer van NIKTA Certificatie volgens NEN-EN-ISO-IEC 17024. De kwaliteit van de trainer en de training is hiermee gewaarborgd en ontvangen de cursisten na afloop van de ART een ‘ISO-17024 certificaat’.

Agressie Reductie Training ISO-17024 duurt slechts één dag. Wilt u meer informatie over de Agressie Reductie Training of wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.