Opleiding Event Security Officer

Opleiding

Event Security Officer (ESO) staat voor evenementenbeveiliger. Een professionele vorm van beveiliging, die wordt ingezet bij popconcerten en andere muziekfestivals, voetbalwedstrijden, sportevenementen en niet te vergeten bij congressen, beurzen en/of bedrijfsfeesten. Beveiligers zijn niet meer weg te denken bij evenementen. Een evenementenbeveiliger krijgt te maken met allerlei soorten publiek en verschillende omstandigheden. Kortom: een evenementenbeveiliger is allround, enerzijds actief serviceverlener voor gasten, die het evenement bezoeken en anderzijds beveiliger van het evenement

Voor wie

De opleiding Event Security Officer is zeer geschikt voor personen die naast een studie of baan nog een leuke uitdaging zoeken waar ze bovendien lekker mee kunnen bijverdienen. De ISA_Academy verzorgt de opleiding ESO in samenwerking met de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties(SVPB). Deze samenwerking bevestigt en waarborgt het kwaliteitsniveau van de door de ISA_Academy verzorgde opleiding en verzekert cursisten ook van het optimaal opdoen en ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden gedurende het doorlopen van de opleiding. International Security Agency is toegelaten en bevoegd om ESO praktijkopdrachten af te tekenen. Na de afronding van de opleiding kunt u binnen ISA een contract (op oproepbasis) krijgen, om te werken op evenementen.

Toelatingsvoorwaarden om de opleiding te volgen:

-Minimaal 18 jaar

-Geen antecedenten

-Minimaal VMBO- diploma of beveiliger 1

-Positief intake gesprek bij International Security Agency

Uitvoering van de opleiding

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Na behalen van de theorie, bestaande uit de onderdelen Wettelijke kaders en Event Security, kunt u  het praktijkdeel gaan volgen. U ontvangt eerst van International Security Agency B.V een theorieboek Event Security om vakkennis te verkrijgen. Allebei de onderdelen moeten met minimaal een 6 worden behaald om te slagen. De examens bestaan uit 40  Multiplechoicevragen. Zodra u voor de theorie geslaagd bent gaat u werken als ESO in opleiding. Tijdens deze praktijkstage ontvangt u  een praktijk opdrachtenboek. In totaal moeten er 10 praktijkopdrachten met een voldoende worden afgesloten. Deze praktijkopdrachten worden beoordeeld en afgetekend door de praktijkbeoordelaars tijdens en na elk evenement.

Theorie-examen afname

De locatie voor de examenafname is in Amersfoort. International Security Agency meldt de kandidaat aan voor het theorie-examen. De herkansing moet de kandidaat zelf aanvragen.
Als de kandidaat geslaagd is voor  het theorie examen dan ontvangt International Security Agency een schriftelijke bevestiging van de resultaten en een praktijk opdrachtenboek van het SVPB.

Praktijkexamen afname

Het praktijkexamen kan afgenomen worden bij het SVPB in Amersfoort of International Security Agency kan  eigen ruimte hiervoor huren. Tijdens het praktijkexamen wordt de kandidaat mondeling geëxamineerd op basis van het praktijk opdrachtboek. De examinatoren gaan na of de kandidaat aan de praktijkeisen heeft voldaan en of het door de praktijkbeoordelaar gegeven cijfer kan worden vastgesteld.

Certificering

De opleiding Event Security Officer leidt op tot het SVPB-certificaat, een erkend certificaat van Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties.

Docenten

De ISA_Academy maakt uitsluitend gebruik van SVPB-erkende begeleiders en werkt in principe met eigen personeel. We behouden ons echter het recht om inhuurkrachten in te zetten, indien dit om operationele redenen noodzakelijk is. Te allen tijde zal echter sprake zijn van erkende docenten.

Salariëring

U ontvangt tijdens uw praktijkstages salaris conform CAO Horeca- en Evenementenbeveiliging.
International Security Agency biedt de mogelijkheid om de kosten van de opleiding voor te schieten. Zodra u dan gaat werken als ESO in opleiding wordt er bij de eerste 10 evenementen € 25,- euro per evenement ingehouden, zodat het bedrag in termijnen terug kan worden betaald.

Annulering

Nadat de kandidaat zich heeft aangemeld voor een examen, kan hij zich niet meer kosteloos voor dit examen afmelden of de examendatum laten verzetten.  Bij het niet of niet tijdig verschijnen op het examen, of op grond van geweigerde toegang als gevolg van het niet kunnen tonen van een deugdelijk identiteitsbewijs, dan wel bij uitsluiting van deelname, blijft de kandidaat het volledige examengeld verschuldigd.
Een kandidaat die in verband met ernstige, persoonlijke en onvoorziene omstandigheden niet aan het examen kan deelnemen of heeft kunnen deelnemen, kan schriftelijk een verzoek tot kosteloos annuleren van de exameninschrijving indienen.