Opleiding BHV voor Evenementen

BHV Evenementen zw-200Opleiding BHV voor Evenementen

Toegenomen vrije tijd, economisch welvaren en een grote mate van mobiliteit zijn de ingrediënten voor de huidige populariteit van (massa)evenementen. Er is in relatief korte tijd een omvangrijke markt voor evenementen ontstaan.

Evenementen brengen zekere risico’s voor de veiligheid van het publiek met zich mee. Het is dus niet verwonderlijk dat er een groeiende behoefte is aan een gespecialiseerde bedrijfshulpverlening die is gericht op evenementen. En dat is wezenlijk anders dan bedrijfshulpverlening in een kantoorpand of in bijvoorbeeld een petrochemisch bedrijf.

Het belangrijkste kenmerk van een evenement is de grote verzameling van mensen en de (veelal) korte tijd van voorbereiding. De organisatie van de BHV moet daarop ingericht zijn in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Hierbij moet u denken aan:

  • Crowd Management: het ordelijke verloop van gebeurtenissen (zoals een gedeeltelijke of algehele ontruiming) waarbij grote aantallen mensen bij elkaar komen;
  • De nauwe samenwerking met evenement medische hulpverleners en met de professionele hulpverleners;
  • Acute zorg in het geval van alcohol- en drugsgebruik, maar ook in het geval van oververhitting of onderkoeling;
  • De samenwerking met bijzondere activiteiten tijdens het evenement, zoals bijvoorbeeld pyrotechniek.

De certificatieregeling ‘BHV voor Evenementen’, voorziet in deze groeiende behoefte aan een gespecialiseerde BHV-opleiding voor evenementen.

Samen met NIKTA (Nederlands Instituut voor Kwaliteitszorg, Training en Advies) heeft de ISA_Academy de certificatieregeling ‘BHV voor Evenementen’ ontwikkeld.

In de training komen de specifieke BHV-taken bij een evenement uitgebreid aan bod. Hierdoor worden beveiligingsmedewerkers en ander personeel dat een BHV-taak heeft tijdens een evenement gericht opgeleid. Dit komt de veiligheid op evenementen enorm ten goede. De geslaagde deelnemer ontvangt het internationaal geaccepteerde NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Bedrijfshulpverlener voor Evenementen’.

Wilt u meer informatie over de Opleiding BHV voor Evenementen of wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.