Opleiding Eerste Hulp Bij Drank en Drugsincidenten (EHBD)

EHBD: Eerste Hulp Bij Drank en drugsincidenten

Iedereen die contact heeft met gebruikers van alcohol en drugs kan te maken krijgen met mensen die onwel of onhandelbaar worden. Soms wordt een dergelijke verstoring van gezondheid of gedrag (mede)veroorzaakt door alcohol en/of drugs. Het is belangrijk dat aanwezigen dan adequaat kunnen reageren. De tweedaagse cursus Eerste Hulp Bij Drank en drugsincidenten (EHBD) biedt daar handreikingen voor.

Inhoud cursus

  • Werking van alcohol en drugs.
  • Risico’s van alcohol en drugs.
  • Eerste hulp bij gezondheidsverstoringen door gebruik van alcohol en drugs.
  • Hoe om te gaan met iemand die onder invloed is.

Voor wie

Deze cursus is voor een ieder die in contact kan komen met deze doelgroep op evenementen, tijdens werk- en/of thuissituaties, bijvoorbeeld:

  • horecamedewerkers
  • beveiligingsmedewerkers
  • taxichauffeurs
  • EHBO-vrijwilligers
  • andere niet medische doelgroepen, die meer willen weten over dit onderwerp

Werkwijze

De cursus biedt deskundigheidsbevordering op het gebied van alcohol- en drugs gerelateerde incidenten. De cursus EHBD is opgezet om het herkennen van gezondheidsverstoringen, het informeren over de mogelijke rol van alcohol en drugs daarbij te leren welke acties en hulpmaatregelen er kunnen worden ondernomen.

Daarnaast worden diverse scenario’s en situaties geoefend, waarbij de kennis van de stof, het herkennen van de werking en de hulpverlening worden getoetst. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een Lotus-slachtoffer. De tweedaagse cursus EHBD wordt afgesloten met een theoretische kennistoets.

Resultaat
Cursisten kunnen na de training adequaat omgaan met gezondheidsverstoringen: ze kunnen deze herkennen, mensen helpen en ze weten op correcte wijze de juiste hulp in te roepen. Ze zijn op de hoogte van levensreddende kennis om de meldkamer goed te woord te staan maar ook om het slachtoffer de juiste hulp te verlenen.

Wilt u meer informatie over de Opleiding EHBD of wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.