Privacy Statement

International Security Agency hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Wij raden u dus aan om deze Privacy Verklaring zorgvuldig door te lezen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Indien u via deze website per e-mail vragen aan International Security Agency stelt wordt uw naam en e-mailadres in beginsel slechts gebruikt ter beantwoording van uw vraag of opmerking. Via verschillende formulieren op
www.drukkerijgianotten.nl worden bezoekers gevraagd hun persoonlijke gegevens in te vullen. Wij gebruiken deze gegevens om de communicatie met u zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. International Security Agency zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden beschikbaar stellen indien u hier zelf toestemming toe heeft gegeven. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. International Security Agency zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of verhuren. International Security Agency verstrekt verder tot u herleidbare gegevens niet aan derden, tenzij zij daar wettelijk toe is verplicht.

Wel gebruiken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk te informeren over onze activiteiten. Als u hier vragen over heeft, dan kun u contact opnemen met International Security Agency via telefoonnummer  +31 (0)206361185. Als u geen prijs stelt om iets van International Security Agency te horen of te ontvangen, meld dat schriftelijk met handtekening aan International Security Agency, Toetsenbordweg 12, 1033 MZ Amsterdam. Wij verwijderen dan zo snel mogelijk uw gegevens uit ons bestand. 

Maakt International Security Agency gebruik van cookies?
Op de website www.isasecurity.nl maken wij geen gebruik van cookies. International Security Agency houdt bij door welke hosts en met webbrowsers de website wordt bezocht. Deze gegevens worden geanalyseerd voor statistische informatie. De verkregen informatie wordt enkel gebruikt om de website te verbeteren.

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Opt-out regeling nieuwsbrief
Na het aanmelden voor onze nieuwsbrief kunt u te allen tijde uw E-mailadres uit onze database verwijderen door op de bijgeleverde link in de nieuwsbrief te klikken.

Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op www.drukkerijgianotten.nl kunnen worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacybescherming of de inhoud van deze websites.

Wijzigingen Privacy verklaring
International Security Agency behoudt zich het recht voor ten allen tijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring.

Vragen & opmerkingen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy verklaring van www.drukkerijgianotten.nl, dan kunt u een e-mail sturen naar International Security Agency. In geval wijziging van onze Privacy verklaring nodig mocht zijn, dan vind u op deze pagina altijd de meest recente informatie.