Monitoren van onze dienstverlening

Contractmonitor

Voor het monitoren van onze dienstverlening bij u als opdrachtgever hebben wij een contractmonitor ontwikkeld. In de contractmonitor zullen doelstellingen vanuit de afgesloten overeenkomst worden vertaald naar prestatie- indicatoren. In overleg met u wordt bepaald welke doelstellingen in het instrument worden opgenomen en welke normeringen hierbij worden gesteld.

Door het concreet vertalen van handelingen op de locatie naar gerubriceerde getallen, voorzien wij u  periodiek van managementinformatie over zowel uw front- als backoffice activiteiten. Omdat dit instrument wordt gevoed vanuit het afgesloten contract, zal per opdrachtgever bepaalt worden welke onderwerpen in de contractmonitor worden opgenomen.

Door deze opzet zijn wij in samenwerking met u in staat om de dienstverlening op locatie in kwalitatieve zin te borgen.

Monitoring op de werkplek

Op de werkplek worden door onze projectcoördinator regelmatig controles uitgevoerd om de geleverde kwaliteit te toetsen en zonodig maatregelen te nemen ter verbetering. Dit wordt vastgelegd in een inspectierapport. Hierbij valt te denken aan het controleren van de uitvoering in algemene zin, het testen van het ter beschikking gestelde materiaal en het checken van de uitvoering in de praktijk ten opzichte van de geldende instructies.

Daarnaast zullen alle medewerkers één keer per jaar door de projectcoördinator worden beoordeeld en zal minimaal één keer per jaar een voortgangsgesprek plaatsvinden met onderwerpen die te maken hebben met de uitvoering van de (beveiligings)werkzaamheden. Dit monitoren op individueel niveau dient ter ondersteuning van de individuele ontwikkeling van onze medewerkers, zodat kan worden vastgesteld of specifieke bijscholing of training noodzakelijk is.

Wilt u meer weten over onze contractmonitor? Neem dan contact met ons op.