Werkgeluk, vitaliteit en welzijn

Kernwaarden

ISA hanteert in haar bedrijfsvoering de kernwaarden: HERO. Die staat voor Human First, Encouraging Talent, Redefining responsibility & Operational Excellence.

Solliciteer direct Neem contact op
hero banner

Human First: Ons medewerkers zijn onze helden (HEROS); ons kapitaal. Wij zijn er van overtuigd dat gelukkige en gemotiveerde medewerkers, die binding hebben met uw en onze organisatie en het werk wat zij doen, het verschil maken in onze dienstverlening en duurzaam inzetbaar zijn. Werkgeluk, vitaliteit en welzijn van onze medewerkers staan hierbij voor ons altijd op 1.

Encouraging Talent: Wij staan voor het in een cyclisch proces ontwikkelen van de talenten en expertise van onze medewerker, om zichzelf zo te ontwikkelen tot (nog) betere professional. Dit realiseren wij door de jaarlijkse implementatie van een persoonlijk ontwikkelplan en permanent educatie programma via onze ISA_Academy voor iedere individuele medewerker.

Redefining Responsibility: ISA is in de beveiligingsbranche koploper op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Sociaal Ondernemerschap, waarbij wij de drie P’s (People, Planet, Profit) en de begrippen duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit volledig hebben geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Dit betekent dat wij naast het maken van winst, zorgen voor het welzijn van ons personeel en rekening houden met milieu en maatschappij. ISA voert hierbij met succes een actief beleid met betrekking tot Social Return On Invest (SROI). Uitgangspunt hierbij is onze overtuiging dat ieder individu recht heeft op fatsoenlijk en veilig werk, waarbij wij denken in kansen en niet in belemmeringen.

Operational Excellence: Wij gaan uit van de basisgedachte dat de kwaliteit van onze dienstverlening voor een groot deel wordt bepaald door onze medewerkers. Wij hechten er grote waarde aan om onze kwaliteit optimaal te houden en continue in een cyclisch proces te verbeteren c.q. aan te passen aan de behoeften, wensen en eisen van de opdrachtgever. Dit om zo Operational Excellence te bereiken in onze dienstverlening, met een beveiligingsoplossing op maat.