Een schone, duurzame en groene onderneming

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

International Security Agency (ISA) is in haar branche koploper op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en heeft de drie P’s (People, Planet, Profit) volledig geïntegreerd in haar bedrijfsvoering.

Neem contact op

De basis van de kwaliteit en effectiviteit van onze dienstverlening

Dit betekent dat wij naast het maken van winst ook zorgen voor het welzijn en welbevinden van ons personeel en rekening houden met milieu en maatschappij. Een goede balans hierin is essentieel. Het streven naar winst gaat bij ons niet ten koste van de zorg voor onze medewerkers, het milieu of de maatschappij, en andersom.

Wij zijn primair een dienstverlenende organisatie. Onze processen zijn daarbij voornamelijk ingericht op het leveren van ‘mensgerichte’ diensten en oplossingen en niet zozeer op het leveren van een concreet product. De impact van deze processen op het milieu (de P van Planet) zijn daarom relatief laag. Desondanks wil onze organisatie de effecten van haar beleid en bedrijfsvoering op het milieu beheersen en waar mogelijk verminderen. Wij spannen ons actief in voor een schone, duurzame en groene onderneming.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kent naast het  milieu ook een sociaal duurzame invalshoek. Naast de P van Planet staat de P van People vooraan bij onze aandachtspunten. Onze medewerkers staan aan de basis van de kwaliteit en effectiviteit van onze dienstverlening. Een optimale binding met onze medewerkers vinden wij belangrijk. Deze versterkt onze continuïteit en dringt het verloop en verzuim van medewerkers terug. Die band met onze medewerkers uit zich in onze rol als werkgever.

Wij zijn een dienstverlener, waarbij het bij de P van Profit draait om omzet en winst genereren uit de dienstverlening die wij aan onze opdrachtgevers leveren. Zonder dat wij hierbij de P van People en Planet uit het oog verliezen. Wij leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij door een jaarlijkse sponsoring van diverse stichtingen en donaties aan lokale sportverenigingen.

Bijvoorbeeld aan Stichting Cliniclowns, waaraan wij in 2019 een bedrag van € 9.733,50 hebben gedoneerd voor de realisatie van Circus Boemtata. Daarnaast stimuleren wij de lokale economie, bijvoorbeeld door (waar mogelijk) lokaal duurzaam in te kopen en is ons aanname beleid gericht op mensen die binnen een straal van maximaal 40 km van de werklocatie wonen.

logo clini clowns
logo lions
logo knrm