Toezicht & Handhaving

Toezicht & Handhaving

Op het gebied van openbare orde en veiligheid binnen een gemeente staat een ordelijke samenleving en de veiligheid van de inwoners centraal. Het bieden van veiligheid is een belangrijke taak van de gemeente.

Nu de politie zich meer en meer toelegt op haar kerntaken, komt haar zichtbaarheid op straat in het gedrang. Bij het bestrijden van criminaliteit en verschillende vormen van overlast, alsmede het vergroten van de veiligheid in en rond scholen/wijken kunnen de toezichthouders van International Security Agency uitkomst bieden.

Toezichthouders van International Security Agency hebben een signalerende en corrigerende rol en leveren een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid binnen uw gemeente. De werkwijze is preventief en proactief. De kracht van het optreden van onze toezichthouders zit in het actief zijn in het aanspreken en ontmoedigen van overlastveroorzakers. Daarnaast voorzien zij de politie van belangrijke informatie over onregelmatigheden in de buurt.

De preventieve en proactieve aanwezigheid van onze ervaren toezichthouders vergroot de veiligheid, verbetert de leefbaarheid en draagt bij aan een verbetering van de sociale cohesie op straat of in een buurt.

Wilt u meer informatie over Toezicht & Handhaving of weten wat International Security Agency voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met ons.