Opleiding Bedrijfshulpverlener (BHV)

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van Eerste Hulp en het begeleiden van een ontruiming. Sinds 1994 eist de Arbo-wet dat elke werkgever de veiligheid van klanten en medewerkers kan garanderen door het aanstellen van BHV’er(s). Heeft u personeel in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht minimaal één persoon aan te wijzen als bedrijfshulpverlener en moet er altijd tenminste één BHV‘er binnen uw organisatie aanwezig te zijn.

Het is dus duidelijk: De BHV’er is onmisbaar voor een organisatie. Er is daarom een groot aantal opleiders die BHV opleidingen aanbieden. Zo verzorgt ook de ISA_Academy verschillende BHV opleidingen en herhalingstrainingen, maar onderscheidt haar aanbod door te voldoen aan de kwaliteitseisen van het NIBHV omdat wij weten dat goed opgeleide BHV’ers het verschil kunnen maken bij geval van calamiteiten. Het diploma, dat deelnemers van ons ontvangen, is dan ook een landelijk erkend diploma.

Training op maat
Een algemene BHV of Acute Zorg opleiding is op zich prima, maar BHV’ers en acute zorgverleners missen in hun opleiding vaak enkele specifieke elementen vanuit hun dagelijkse praktijk en er worden ook vaak elementen getraind die helemaal niet relevant zijn voor de cursist. Door dan uit een bestaande certificatieregeling de ‘overbodige’ eindtermen te schrappen en er specifieke eindtermen aan toe te voegen, ontstaat er een opleiding op maat.

De planning van trainingen vraagt zorg en veroorzaakt veelal operationele druk binnen organisaties. International Security Agency stelt zich hierin zeer flexibel op, ten einde rekening te houden met uw operationele mogelijkheden en wensen.

Veel mensen opleiden en bijhouden wie, wanneer een opleiding heeft gevolgd en wanneer zij de herhalingstraining moeten volgen, betekent aandacht en administratieve rompslomp, die tijd vergt. Wordt dit vergeten, dan verliest niet alleen het diploma de geldigheid, maar voldoet uw organisatie niet langer aan de gestelde eisen. Wij nemen de volledige administratie graag van u over en informeren u uiteraard tijdig en volledig.

De ISA_Academy verzorgt de volgende BHV opleidingen:

Opleiding Bedrijfshulpverlener
Herhalingstraining BHV
Opleiding Ploegleider BHV
Herhalingstraining Ploegleider BHV
Opleiding Coördinator BHV
Beheerder brandmeldinstallatie
Opleiding en herhalingslessen EHBO
Opleiding en herhalingstraining AED
Opleiding BHV voor evenementen
Teambuilding BHV
Workshops en themadagen BHV
Diverse oefeningsmogelijkheden
Training on the job
Cursussen op maat